Posts

Dollar Angel-fish

Origami Angel-fish - John Montroll

Modular Origami Star

Modular Origami Star

Modular Origami Pinwheel

Origami Frogs - Kunihiko Kasahara

Modular Origami Garfield Coaster

Origami Mandala - Dasa Severova

Origami Dollar Heart Ring - Francis Ow

Origami Dollar Star Wreath

Origami Star - Yamaguchi Makoto

Origami Ring 8 - Tomoko Fuse

Origami Star Wreath

Origami Pajarita